רישום לסיירות תשפ"ה

אזור/עיר בארץ
סיירת גרעין משולב שבי דרום מרחבים
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 2024-03-11
שעה: 11:00
מועדונית מרחבים 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 21/02/2024
שעה: 11:00
מועדונית מרחבים 3
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 28/02/2024
שעה: 11:00
מקיף אזורי מרחבים - זהות 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 21/02/2024
שעה: 10:00
מועדונית מרחבים
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 14/02/2024
שעה: 11:00
מקיף אזורי מרחבים - זהות
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 14/02/2024
שעה: 10:00
דילוג לתוכן