אזור בארץ: באר שבע

פרויקט "נאה"
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 15 סה"כ
/ 15 פנויים
מרכז לברה''נ באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: בריאות
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
מקיף עירוני ג' באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
מועדונית קסם
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית מדור לדור
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בני אור
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בית רונן
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בית רחלי
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית אפיק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ישיבת אמי"ת באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
גן משמש באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דקל ב'
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דובדבן אדום
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דובדבן ירוק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן בוטן באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן דן באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס תומר באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס יפה נוף
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס הרצוג
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס גולדה מאיר באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס אפיקים בנגב
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס אפיק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס אלומות באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס אוריין
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ח סורוקה
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: בריאות
תקנים: 5 סה"כ
/ 5 פנויים
אורים באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים

אזור בארץ: באר שבע

פרויקט "נאה"
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 15 סה"כ
/ 15 פנויים
מרכז לברה''נ באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: בריאות
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
מקיף עירוני ג' באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
מועדונית קסם
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית מדור לדור
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בני אור
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בית רונן
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בית רחלי
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית אפיק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ישיבת אמי"ת באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
גן משמש באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דקל ב'
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דובדבן אדום
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דובדבן ירוק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן בוטן באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן דן באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס תומר באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס יפה נוף
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס הרצוג
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס גולדה מאיר באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס אפיקים בנגב
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס אפיק
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס אלומות באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס אוריין
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ח סורוקה
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: בריאות
תקנים: 5 סה"כ
/ 5 פנויים
אורים באר שבע
שם הרכזת: חן עמידן
טלפון: +972 0522290270
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים