אזור בארץ: בנימין

תיכון צור ישראל
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
שירת חנה
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ת"ת וב"י חשמונאים
שם הרכזת: איילת טומריאן
טלפון: 0504092737
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
שילה הקדומה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
קידום נוער בנימין גבעות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 10 סה"כ
/ -3 פנויים
קמט ארכיאולוגיה שילה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חברתי
תקנים: 1 סה"כ
/ -3 פנויים
מעון שיקומי שבות רחל
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מנהל אזרחי
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 4 סה"כ
/ 4 פנויים
ממ"ד פסגות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ממ"ד מעלה מכמש
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
ממ"ד מעיין חיים
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
ממ"ד בית אל בנות
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ממ"ד אדם ועולמו
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מוקד בנימין פסגות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 4 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית עלי צעירים
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
אזור: בנימין, עלי
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית לת ציון ב'
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית כוכב יעקב
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
מועדונית בית אל צעיר
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית בית אל בנים
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית בית אל בנות
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
מועדונית אדם
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
ישיבת רגבים בנימין
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
חווה חקלאית שיח השדה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
היל"ה מזרח בנימין
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
גן מצפה דני
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ תמר שילה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ שתילים כוכב יעקב
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ שעורה כוכב יעקב
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן חנ"מ מעיין אדם
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן חנ"מ מעיין בית אל
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ כלנית אדם
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן חנ"מ כוכב יעקב מיוחד
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן חנ"מ יובל בית אל
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
גן חנ"מ הדר עלי
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
אזור: בנימין, עלי
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דרור כוכב השחר
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ דקל
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
גן חנ"מ אשבל עמיחי
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תחום: חינוך
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בית אל בנים
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
בי"ס כרמי חן
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס לביא נעלה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
בי"ס כוכב יעקב בנות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 3 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס כוכב השחר בנות
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 2 סה"כ
/ 2 פנויים
בי"ס אהבת תורה אדם
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים
בי"ס " אהבת יצחק" בנים כוכב השחר
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
אולפנת צביה כוכב יעקב
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
אולפנת טל תחיה פסגות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תחום: אולפנות
תקנים: 4 סה"כ
/ 0 פנויים
אולפנת לבונה
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
אולפנת בנ"ע שילה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: אולפנות
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
אולפנת בית אל
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: אולפנות
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
אהל שילה בנים
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 0 פנויים

אזור בארץ: בנימין

תיכון צור ישראל
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תחום: חינוך
תקנים: 2 סה"כ
/ 0 פנויים
שירת חנה
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
ת"ת וב"י חשמונאים
שם הרכזת: איילת טומריאן
טלפון: 0504092737
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
שילה הקדומה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תקנים: 1 סה"כ
/ 1 פנויים
קידום נוער בנימין גבעות
שם הרכזת: חדווה ישי
טלפון: 0544309019
תקנים: 10 סה"כ
/ -3 פנויים
קמט ארכיאולוגיה שילה
שם הרכזת: רעות בן כמון
טלפון: +972 0587675212
תחום: חברתי
תקנים: 1 סה"כ
/ -3 פנויים