בחר/י אזור שירות בארץ
מרכז לבריאות הנפש אברבנאל
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
אזור: בת ים, מרכז
תחום: בריאות
3-5
גרעין בת ים - בשילוב עם מרכז יפעת, גנים ומועדוניות.
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
מרכז יפעת
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גני חנ"מ בת ים
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גני חנ"מ בת ים
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גן קפיטן
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
גן יורדי הים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
גן הגולשים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
קופות חולים מאוחדת
שם הרכזת: דנה, לימור, חן עמידן, חן גולברג, מיכל, חמדה, מירב, דניאלה, טליה
טלפון: 058-4266608
3-5
גרעין חולון בת-ים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
3-5
מרכז יפעת
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 5
מרכז לבריאות הנפש אברבנאל
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
אזור: בת ים, מרכז
תחום: בריאות
תקנים: 5
גן מלחים - חנ"מ ממ"ד
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
3-5
בי"ס ממ"ד ציפורי
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 2

אזור בארץ: בת ים

בחר/י תחום שירות רצוי
בחירת אזור שירות בארץ
בחירת סוג שירות
מרכז לבריאות הנפש אברבנאל
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
אזור: בת ים, מרכז
תחום: בריאות
3-5
גרעין בת ים - בשילוב עם מרכז יפעת, גנים ומועדוניות.
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
מרכז יפעת
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גני חנ"מ בת ים
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גני חנ"מ בת ים
שם הרכזת:
טלפון: 0546869043
3-5
גן קפיטן
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
גן יורדי הים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
גן הגולשים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 1
קופות חולים מאוחדת
שם הרכזת: דנה, לימור, חן עמידן, חן גולברג, מיכל, חמדה, מירב, דניאלה, טליה
טלפון: 058-4266608
3-5
גרעין חולון בת-ים
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
3-5
מרכז יפעת
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
תקנים: 5
מרכז לבריאות הנפש אברבנאל
שם הרכזת: טליה
טלפון: 0546869043
אזור: בת ים, מרכז
תחום: בריאות
תקנים: 5
גן מלחים - חנ"מ ממ"ד