התקנים שלנו

בחר/י אזור שירות בארץ
דסק מעו"פ - איסוף ועיבוד מידע
שם הרכזת: רעות
טלפון: 0587675212
3-5
פרויקט הילה (בנים)
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
אזור: בנימין
תחום: חינוך
3-5
פרויקט הילה - מסגרת לנוער בסיכון
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
סיירת בית אל
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675215
3-5
סיירת גרעין עלי
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
דסק איסוף מידע ומודיעין המערכה על שטחי C ביו"ש
שם הרכזת:
טלפון: 0587675212
3-5
סיירת ישוב אדם
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
פרויקט הילה (בנים)
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
אזור: בנימין
תחום: חינוך
3-5
סיירת גרעין כוכב יעקב
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
אולפנת שילה
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
3-5
פרויקט הילה (בנים)
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
אזור: בנימין
תחום: חינוך
3-5
כבאות והצלה יו"ש
שם הרכזת:
טלפון: 0546656992
אזור: בנימין
3-5
פרויקט הילה - מסגרת לנוער בסיכון
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
אולפנת צביה כוכב יעקב
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
אולפנת צביה כוכב יעקב
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
בי"ס היסודי בית חורון
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
3-5
מצפה דני
שם הרכזת:
טלפון: 0587675212
3-5
חוה חקלאית - שיח השדה
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
אזור: אדם, בנימין
תחום: הדרכה
3-5
אולפנת שילה
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
3-5
סיירת ישוב אדם
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
סיירת מעלה מכמש
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
סיירת פסגות
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
סיירת גרעין כוכב יעקב
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
סיירת כוכב השחר ומצפה כרמים
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
צור ישראל
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
תחום: חינוך
3-5
דסק איסוף מידע ומודיעין המערכה על שטחי C ביו"ש
שם הרכזת:
טלפון: 0587675212
3-5
סיירת בית אל
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675215
3-5
גרעין בגבעות גוש שילה
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
3-5
סיירת ישובי שילה והסביבה
שם הרכזת:
טלפון: 0587675212
3-5
סיירת גרעין עלי
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
גרעין בגבעות גוש שילה
שם הרכזת: רעות
טלפון: 0587675212
תקנים: 4
אולפנת טל תחיה- פסגות
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
תקנים: 4
גן אשבל
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 1
גן הדר
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 1
כוכב יעקב בנות
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 3
ממ"ד כוכב יעקב בנות
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 3
ממ"ד כוכב השחר בנות
שם הרכזת: רעות
טלפון: 054-4309019
תקנים: 2
אולפנת בית אל
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
תקנים: 2
בית הספר ממ"ד תורני בית אל בנות.
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 3
שירת חנה
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 1
כלנית -אדם (גבע בנימין)
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 1
צור ישראל
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: חינוך
תקנים: 1
מצפה דני
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: הדרכה
תקנים: 1
אולפנת שילה
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
תקנים: 6
גן מעיין
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
3-5
גן דקל
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 1
מועדונית אדם
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
אזור: אדם, בנימין
תחום: חינוך
תקנים: 1
מועדונית -עלי
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
אזור: בנימין, עלי
תחום: חינוך
תקנים: 1
כבאות והצלה
שם הרכזת: דנה, לימור, טליה , חמדה, מירב, חן עמידן, חדווה
טלפון: 0584266608
3-5
פרויקט הילה - מסגרת לנוער בסיכון
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תקנים: 2

אזור בארץ: בנימין

בחר/י תחום שירות רצוי
בחירת אזור שירות בארץ