רישום לסיירות תשפ"ה

אזור/עיר בארץ
כפר הנוער רמת הדסה 2
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תחום: חינוך
תאריך: 2024-03-13
שעה: 12:00:00.000Z
פרויקט/תכנית הילה - תל אביב
רכזת: לימור כהן
+972 0523882969
תאריך: 2024-03-03
שעה: 12:00:00.000Z
גן חיל ים בת ים
רכזת: לימור כהן
+972 0523882969
אזור: בת ים, מרכז
תאריך: 2024-03-06
שעה: 12:00:00.000Z
בית ספר נרקיסים
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תאריך: 2024-02-18
שעה: 12:00
גן חנ"מ יסמין
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תאריך: 2024-02-28
שעה: 13:30
זהות - גרעין טבעון
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תאריך: 2024-02-21
שעה: 15:00
גן חנ"מ סחלב
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תאריך: 2024-02-14
שעה: 14:00
סיירת גרעין משולב שבי דרום מרחבים
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 2024-03-11
שעה: 11:00
סיירת איתמר- קהילה בתי ספר ,מועדונית ליבי, קומונה, מיני נוער
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 11/02/2024
שעה: 10:30
הר ברכה- גני חנ"מ ובית ספר יסודי בנות
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 22/02/2024
שעה: 10:00
סיירת אלון מורה
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 28/02/2024
שעה: 10:00
כפר תפוח
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 13/02/2024
שעה: 10:00
קדומים- אולפנה בתי ספר יסודי, גנים קומונה וקהילה
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 19/02/2024
שעה: 10:00
גרעין רמת ישי
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תאריך: 21/02/2024
שעה: 10:30
בית ספר ניגונים שערי תקווה
רכזת: דניאלה ברוור
0586119567
תאריך: 26/02/2024
שעה: 10:00
מועדונית מרחבים 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 21/02/2024
שעה: 11:00
מועדונית מרחבים 3
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
אזור: דרום, תלמים
תחום: חינוך
תאריך: 28/02/2024
שעה: 11:00
מרכז זהות יהודית - מרחבים 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 21/02/2024
שעה: 9:00
רוז יב' יג' יד'- גני תקשורת 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תחום: חינוך
תאריך: 21/02/2024
שעה: 11:00
תיכון דרכא הצבי בנים 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תחום: חינוך
תאריך: 21/02/2024
שעה: 13:00
תיכון רוטמן (חנ”מ) – אשל הנשיא 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תחום: חינוך
תאריך: 21/02/2024
שעה: 13:00
מדרשת אמית (תיכון דתי) בנות מודיעין
רכזת: איילת טומריאן
0504092737
תחום: חינוך
תאריך: 2024-03-03
שעה: 11:30
גרעין אח"י קריות
רכזת: רעות בן שמעון
0503778875
תאריך: 12/02/2024
שעה: 9:15
גרעין אח"י קריות 2
רכזת: רעות בן שמעון
0503778875
תאריך: 19/02/2024
שעה: 9:15
פר"ח- מעון שיקומי וגן ילדים
רכזת: שרה לובט
0549174631
תאריך: 22/02/2024
שעה: 10:00
פותחים עתיד אשדוד
רכזת: דנה ישראל
0523529030
אזור: אשדוד, דרום
תחום: חינוך
תאריך: 18/02/2024
שעה: 10:30
ביהס דקלים
רכזת: איילת טומריאן
0504092737
תחום: חינוך
תאריך: 15/02/2024
שעה: 10:00
אולפנת צביה הר ברכה
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 22/02/2024
שעה: 10:00
סיירת יישובים שבי שומרון ועינב
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 26/03/2024
שעה: 10:00
סיירת יישוב אבני חפץ
רכזת: יעל לבן
+972 0542135207
תאריך: 14/02/2024
שעה: 10:00
בית אל
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תאריך: 13/02/2024
שעה: 9:30
אולפנת שילה
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תחום: אולפנות
תאריך: 12/02/2024
שעה: 10:00
אולפנת שילה 2
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תחום: אולפנות
תאריך: 26/02/2024
שעה: 10:00
שילה
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תאריך: 27/02/2024
שעה: 9:30
מעלה מכמש
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תאריך: 20/02/2024
שעה: 9:30
כוכב השחר
רכזת: אדוה כהן
+972 0559860532
תאריך: 20/02/2024
שעה: 11:00
ביה"ס היסודי כפר אדומים
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 20/02/2024
שעה: 11:30
גן תקשורת ירושלים
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 19/02/2924
שעה: 9:00
נוער בירושלים- תיכון פלך לבנות+מקיף גילה מעורב
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 12/02/2024
שעה: 9:00
בי"ס יסודיים ירושלים
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 18/02/2024
שעה: 9:30
כפר אדומים- פרויקט מרחב/ תיכון 'כאן'+ ריכוז נוער
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 20/02/2024
שעה: 10:00
חינוך מיוחד ילדים ונוער ירושלים
רכזת: מיכל מלכא
0546656992
תאריך: 26/02/2024
שעה: 9:00
מקיף אזורי מרחבים - זהות 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 21/02/2024
שעה: 10:00
מגשימים ביחד - נועם אליהו 2
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 21/02/2024
שעה: 9:00
מגשימים ביחד - נועם אליהו 3
רכזת: דניאלה בר חן
0526459141
תאריך: 28/02/2024
שעה: 9:00
מועדוניות אגף שח"ר 2
רכזת: חן עמידן
+972 0522290270
תחום: חינוך
תאריך: 18/02/2024
שעה: 12:45
תאירי - מדרשת שילוב
רכזת: חן עמידן
+972 0522290270
תאריך: 14/02/2024
שעה: 18:00
אולפנית שח"ם- קרית אתא
רכזת: רעות בן שמעון
0503778875
תאריך: 2024-02-28
שעה: 9:30
אפיקים בנגב
רכזת: חן עמידן
+972 0522290270
תאריך: 15/02/2024
שעה: 11:30
פותחים עתיד באר שבע
רכזת: חן עמידן
+972 0522290270
תחום: חינוך
תאריך: 25/02/2024
שעה: 11:00