רישום לסיירות תשפ"ה

אזור/עיר בארץ
כפר הנוער רמת הדסה 2
רכזת: הודיה היימן
0504240303
תחום: חינוך
תאריך: 2024-03-13
שעה: 12:00:00.000Z
בית ספר כפר אהבה
רכזת: רעות בן שמעון
0503778875
תאריך: 11/02/2024
שעה: 9:45
כפר הילדים והנוער "נווה יהודה"
רכזת: איילת טומריאן
0504092737
תחום: חינוך
תאריך: 19/02/2024
שעה: 11:00
כפר הנוער קדמה
רכזת: דנה ישראל
0523529030
אזור: קדמה, שפלה
תחום: חינוך
תאריך: 12/02/2024
שעה: 10:30
דילוג לתוכן