התקנים שלנו

בחר/י אזור שירות בארץ
סיירת אלון מורה
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
גרעין רמלה
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
3-5
גרעין עזרא - קרית אתא
שם הרכזת:
טלפון: 0502161106
3-5
תאירי - מדרשת שילוב
שם הרכזת:
טלפון: 052-2290270
תחום: בריאות
3-5
סיירת גרעין עלי
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
גרעין רמלה
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
3-5
סיירת אלון מורה
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
עלי שיח - נוף איילון
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
תחום: הדרכה
3-5
עלי שיח - נוף איילון
שם הרכזת: זמירית
טלפון: 0524439833
תחום: הדרכה
תקנים: 1
סיירת גרעין הראל שומרון
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
סיירת גרעין הראל שומרון
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
סיירת איתמר
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
עלי שיח - ירושלים
שם הרכזת:
טלפון: 0546656992
3-5
מעון נכים משכנות ירושלים
שם הרכזת:
טלפון: 0546656992
אזור: ירושלים
תחום: בריאות
3-5
מעון נכים משכנות ירושלים
שם הרכזת: מיכל
טלפון: 0546656992
אזור: ירושלים
תחום: בריאות
תקנים: 1
מקיף אזורי מרחבים - זהות
שם הרכזת:
טלפון: 0526459141
תחום: זהו"ת
3-5
"אנחנו פה" - מועדון לשורדי שואה
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
מרכז הקליטה- אולפן רעננה
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
3-5
מצפה דני
שם הרכזת:
טלפון: 0587675212
3-5
לקט ישראל
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
אזור: רעננה, שרון
תחום: משרדי
3-5
כנפי רוח - גרעין משימתי
שם הרכזת:
טלפון: 052-3529030
3-5
חוה חקלאית - שיח השדה
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
אזור: אדם, בנימין
תחום: הדרכה
3-5
המקום
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
תחום: הדרכה
3-5
גרעין כפר יונה
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
3-5
אלווין - איזור השרון, מרכז תעסוקה יומי
שם הרכזת:
טלפון: 052-3882969
3-5
סיירת מעלה מכמש
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
גרעין בגבעות גוש שילה
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
תחום: אולפנות
3-5
סיירת גרעין עלי
שם הרכזת:
טלפון: 058-7675212
3-5
מאורות – מרכז מבקרים חווייתי לסיפור היהודי
שם הרכזת:
טלפון: 052-3529030
תחום: הדרכה
3-5
גבעות ומרחב השומרון- חוות גלעד ויתדות
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
"אנחנו פה" - מועדון לשורדי שואה
שם הרכזת: גילי לוי
טלפון: 052-6053482
3-5
גרעין בגבעות גוש שילה
שם הרכזת: רעות
טלפון: 0587675212
תקנים: 4
עלי שיח
שם הרכזת: גילי לוי
טלפון: 052-6053482
3-5
מרכז סיור ולימוד שומרון
שם הרכזת: גילי לוי
טלפון: 052-6053482
3-5
עלי שיח ירושלים
שם הרכזת: מיכל
טלפון: 0546656992
תקנים: 2
מצפה דני
שם הרכזת: רעות
טלפון: 058-7675212
תחום: הדרכה
תקנים: 1
המרכז הישראלי למוגנות
שם הרכזת: לימור
טלפון: 052-3882969
אזור: רעננה, שרון
תחום: משרדי
3-5
לקט ישראל
שם הרכזת: לימור
טלפון: 052-3882969*
אזור: רעננה, שרון
תחום: משרדי
3-5
מתנ"ס ספרא - אשדוד
שם הרכזת: דנה
טלפון: 0523529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: קהילה
3-5
מתנ"ס ט - אשדוד
שם הרכזת: דנה
טלפון: 0523529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: קהילה
3-5
מתנ"ס עוזיאל - אשדוד
שם הרכזת: דנה
טלפון: 0523529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: קהילה
3-5
המקום
שם הרכזת: לימור
טלפון: 0523882969
תחום: גרעינים
תקנים: 6
גרעין חולון בת-ים
שם הרכזת: הדס
טלפון: 052-2980696
3-5
גרעין כפר יונה
שם הרכזת: לימור
טלפון: 052-3882969
תחום: גרעינים
3-5
מרכז יפעת
שם הרכזת: הדס
טלפון: 052-2980696
תקנים: 5
עמותת חסד פתחון לב
שם הרכזת: הדס
טלפון: 052-2980696
3-5
מקיף ט' - גרעין אח"י
שם הרכזת: דנה
טלפון: 052-3529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: גרעינים
תקנים: 3
אורט ימי - גרעין אח"י
שם הרכזת: דנה
טלפון: 052-3529030
אזור: אשדוד
תחום: גרעינים
3-5
מקיף ח' - גרעין אח"י
שם הרכזת: דנה
טלפון: 052-3529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: גרעינים
תקנים: 3
מקיף ז' - גרעין אח"י
שם הרכזת: דנה
טלפון: 052-3529030
אזור: אשדוד, שפלה
תחום: גרעינים
תקנים: 1

תחומי שירות: קהילה

בחר/י תחום שירות רצוי
בחירת אזור שירות בארץ
בחירת סוג שירות
סיירת אלון מורה
שם הרכזת:
טלפון: 052-6053482
3-5
גרעין רמלה
שם הרכזת:
טלפון: 0524439833
3-5