קופ”ח כללית – חולון

אזור הסיירות נעול למשתמשים רשומים בלבד. ההרשמה לאתר פשוטה ומהירה

כניסה

כניסה לאזור האישי

עמותת חיבור חדש

כניסה לאזור האישי

עמותת חיבור חדש

הצטרפות והרשמה

עמותת חיבור חדש

הסיסמה חייבת להיות באורך של 7 תווים לפחות.
    
  /*form specific onload functionality*/
jQuery(document).ready(function () {
if(jQuery("#form_1_2 [name='rm_payment_method']").length>0 && jQuery("#form_1_2 [name='rm_payment_method']:checked").val()=='stripe'){jQuery('#rm_stripe_fields_container_1_2').show();}

  jQuery('[data-rm-unique="1"]').change(function(event) {
    rm_unique_field_check(jQuery(this));
  });
  
  });
        
if (typeof window['rm_multipage'] == 'undefined') {

  rm_multipage = {
    global_page_no_form_1_2: 1
  };

}
else
 rm_multipage.global_page_no_form_1_2 = 1;

function gotonext_form_1_2(){
    /* Making sure action attribute is empty */
    jQuery("form.rmagic-form").attr("action","");
    var maxpage = 1 ;
        jQuery.validator.setDefaults({errorClass: 'rm-form-field-invalid-msg',
                    ignore:':hidden,.ignore,:not(:visible),.rm_untouched',wrapper:'div',
                    errorPlacement: function(error, element) {
                              //error.appendTo(element.closest('.rminput'));
                              error.appendTo(element.closest('div'));
                             },
                   rules: {    
    password: {
      required: true,
      minlength: 7
    },
    password_confirmation: {
      required: true,
      equalTo: "#rm_reg_form_pw_1_2"
    },
    email_confirmation: {
      required: true,
      equalTo: "#rm_reg_form_email_1_2"
    }
      },
    messages: {
    password_confirmation: {
      equalTo: "הסיסמאות שלך לא תואמות. אנא בדוק שוב."
    },
    email_confirmation: {
      equalTo: "כתובות המייל אינן תואמות"
    }
      }
                  });    
    
    var jq_prev_button = jQuery("#rm_prev_form_page_button_1_2");
    var jq_next_button = jQuery("#rm_next_form_page_button_1_2");
    
    var next_label = jq_next_button.data("label-next");
    var payment_method = jQuery('[name=rm_payment_method]:checked').val();
    var form_object= jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2).closest("form");
    var submit_btn= form_object.find("[type=submit]:not(.rm_noscript_btn)");
    var sub_label = submit_btn.data("label-sub");
    if(form_object.find('.rm_privacy_cb').is(':visible') && !form_object.find('.rm_privacy_cb').prop('checked')){
       form_object.find('.rm_privacy_cb').trigger('change');
       return false;
    } 
    if(typeof payment_method == 'undefined' || payment_method != 'stripe')
    {      
      elements_to_validate = jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2+" :input").not('#rm_stripe_fields_container_1_2 :input');
    }
    else
      var elements_to_validate = jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2+" :input");
    
    
    if(elements_to_validate.length > 0)
    {
      var valid = elements_to_validate.valid(); 
      elements_to_validate.each(function(){
      var if_mobile= jQuery(this).attr('data-mobile-intel-field');
        if(if_mobile){
          var tel_error= rm_toggle_tel_error(jQuery(this).intlTelInput('isValidNumber'),jQuery(this),jQuery(this).data('error-message'));
          if(tel_error){
            valid= false;
          }
          else
          {
            jQuery(this).val(jQuery(this).intlTelInput('getNumber'));
          }
        }
      });

      if(!valid)
      {  
        setTimeout(function(){ submit_btn.prop('disabled',false); }, 1000);
        var error_element= jQuery(document).find("input.rm-form-field-invalid-msg")[0];
        if(error_element){
          error_element.focus();
        }
        return false;
      }
      else{
        if(maxpage==rm_multipage.global_page_no_form_1_2){
          return true;
        }
      }
      
    } else{
      if(maxpage==rm_multipage.global_page_no_form_1_2){
          return true;
      }
    }
    
    /* Server validation for Username and Email field */
    for(var i=0;i=maxpage){
      submit_btn.prop('value',sub_label);
    }
    else{
      submit_btn.prop('value','Next');
    }
    
    /*skip blank form pages*/
    /*while(jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2+" :input").length == 0)
    {
      if(maxpage = maxpage){
      jq_next_button.attr("value", sub_label);
    }
	if(maxpage 0 && '2'==1){
      jq_prev_button.show();
    }
    
    if(jq_prev_button.length>0 && rm_multipage.global_page_no_form_1_2>=1){
      jq_prev_button.show();
    }
    
    if(maxpage=='2'){
      return true;
    }
    return false;
      
}
  
function gotoprev_form_1_2(){
	
	var maxpage = 1 ;
    var jq_prev_button = jQuery("#rm_prev_form_page_button_1_2");
    var jq_next_button = jQuery("#rm_next_form_page_button_1_2");
    //var sub_label = jq_next_button.data("label-sub");
    var next_label = jq_next_button.data("label-next");
    var form_object= jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2).closest("form");
    var submit_btn= form_object.find("[type=submit]:not(.rm_noscript_btn)");
    var sub_label = submit_btn.data("label-sub");
    if(form_object.find('.rm_privacy_cb').is(':visible') && !form_object.find('.rm_privacy_cb').prop('checked')){
       form_object.find('.rm_privacy_cb').trigger('change');
       return false;
    } 
	rm_multipage.global_page_no_form_1_2--;
    jq_next_button.attr('type','button');    
    
    if(maxpage==rm_multipage.global_page_no_form_1_2){
      submit_btn.prop('value',sub_label);
    }
    else{
      submit_btn.prop('value','Next');
    }
    /*skip blank form pages*/
    while(jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2+" :input,.rm-total-price ").length == 0)
    {
      if(1 >= rm_multipage.global_page_no_form_1_2)
      {
          if(jQuery("#rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2+" :input,.rm-total-price ").length == 0){
            rm_multipage.global_page_no_form_1_2 = 1;
            //jq_prev_button.prop('disabled',true);
            return;
          }    
          else
            break;
      }
    
      rm_multipage.global_page_no_form_1_2--;
    }
    
    if(rm_multipage.global_page_no_form_1_2 <= maxpage-1)
      jq_next_button.attr("value", next_label);
      
	jQuery(".rmformpage_form_1_2").each(function (){
		var visibledivid = "rm_form_page_form_1_2_"+rm_multipage.global_page_no_form_1_2;
		if(jQuery(this).attr('id') == visibledivid){
			jQuery(this).show();
        }
		else
			jQuery(this).hide();
	});
    jQuery('.rmformpage_form_1_2').find(':input').filter(':visible').eq(0).focus();
    if(rm_multipage.global_page_no_form_1_2 <= 1)
    {
      rm_multipage.global_page_no_form_1_2 = 1;
      // jq_prev_button.prop('disabled',true);
    }
    jQuery('html, body').animate({
      scrollTop: (jQuery('.rmformpage_form_1_2').first().offset().top)
    },500);
    
    if(rm_multipage.global_page_no_form_1_2==1){
      jq_prev_button.hide();
    }
}
     

  
  
  var players = [];
  function onYouTubePlayerAPIReady() {
    // create the global player from the specific iframe (#video)
    var pre_id = '';
    jQuery(".allow-autoplay").each(function(){
      if(pre_id!=jQuery(this).attr("id")){
        players.push(new YT.Player(jQuery(this).attr("id")));
      }
      pre_id = jQuery(this).attr("id");
    });
  }
  jQuery(document).ready(function(){
    var videosArr = [];
    var pre_id = '';
    jQuery(".allow-autoplay").each(function(i){
      if(pre_id!=jQuery(this).attr("id")){
        videosArr[jQuery(this).attr("id")] = i;
      }
      pre_id = jQuery(this).attr("id");
    });
    jQuery('.buttonarea input').click(function(){
      setTimeout(function(){
        jQuery(".rmformpage_form_1_2").each(function(){
          if(jQuery(this).css('display')=='block'){
            var page_video_id= jQuery(this).attr("id");
            if(jQuery('#'+page_video_id+' .allow-autoplay').length){
              players[videosArr[jQuery('#'+page_video_id+' .allow-autoplay').attr('id')]].playVideo();
            }
          }
        });
      }, 300);
    });
  });
   
  
545 (1)

מבולבלת? לא יודעת איך להתחיל?

מחפשת שירות עם משמעות?

תני ליועצות ההכוונה שלנו לעזור לך!

דילוג לתוכן